dijous, 28 de febrer del 2013

POESIA VISUAL A 3r

Cap de bou de Joan Brossa
La poesia visual té el seu origen en les avantguardes del segles XX i en els moments plàstics i literaris que reaccionen contra la poesia tradicional.´

Nosaltres ens hi hem volgut afegir en el nostre camí cap a la construcció de la màquina poètica.

Un full en blanc, una “A” brossiana, una mica d’imaginació... "A" de pujada, "A" de caure, "A" de França....un resultat ben poètic.dimecres, 27 de febrer del 2013

MÀQUINES POÈTIQUES


Començat ja a finals del primer trimestre i al llarg d'aquest segon... Tram3 s'ha engescat en la construcció de màquines amb intenció poètica introduint la roda (element generalment clau dels mitjans de transport).

El nostre projecte artístic té dos grans fases abans de construir la màquina poètica.


PRIMER PAS: poesia visual.


Clau de Joan Brossa
Joan Brossa com a poeta visual.  A l'igual que passa a la poesia escrita els seus poemes tenen un missatge clar i contundent, mentre que en altres, en canvi, són molt més ambigus i subtils. Acceptar aquesta idea vol dir acabar amb el típic què significa? capaç de fer desaparèixer la màgia al més poètic dels treballs.

Els alumnes de 3r descobreixen i experimenten la poesia visual. Crear significats utilitzant la matèria tradicional de la poesia, la paraula, i afegint-hi elements propis de la imatge i la plàstica.

Poema objecte de Joan Brossa

Els alumnes de 4t s'atreveixen amb el poema objecte.
SEGON PAS: màquina i moviment.

Conceptes bàsics de mecànica: moviment, eix cigonyal i motoret elèctric.

Fer màquines poètiques serà per ells, fer poesia visual però atenent a un altre element l'expressivitat del qual cal controlar: el moviment.
Esbós de Jean Tinguely per la seva màquina escultòrica Hannibal IIPOEMA OBJECTE


El poema objecte ha estat també punt de trobada de creadors que tenen el seu origen en la poesia i en la plàstica. Els poemes objecte es construeixen a partir d’objectes domèstics i de la cultura popular i de masses.
Contes de Joan Brossa

El poema objecte extreu dels objectes significats a partir de la seva aparença, del seu ús habitual, de l’acoblament amb altres objectes, de les expressions del llenguatge popular.

Aquí us deixem als nostres alumnes de 4t en ple procés creatiu.