dimecres, 30 de maig del 2018

PRÀCTIQUES D'OBSERVACIÓ: L'HERBACOL.

cynara cardunculus

Dibuix del natural de l'herbacol i d'un detall triat pel mateix observador-artista.


L'HERBACOL de 3rA

L'HERBACOL de 3rBL'HERBACOL de 3rC